Uno Wallgren AB - Ditt miljövänliga isolerföretag i Uppland och Mälardalen!

  

Bildnamn

Företaget har en mångårig erfarenhet av cellulosaisolering och är installatör/återförsäljare av THERMOFLOC:s isolerprodukter.

Cellulosaisolering är en naturnära isolering som framställs av överblivna dagstidningar från tryckerier med bor- och borsyra som enda tillsats. Hela produktionen är miljövänlig och baserad på naturliga processer och material. Produktionen sker helt utan utsläpp. Vid produktionen förbrukas ca 95% mindre energi jämfört med tillverkning av mineralull.

Thermofloc cellulosaisolering är miljöcertifierat.

Isoleringsmaterial tillverkat av cellulosa har använts i Sverige sedan 1970-talet och i USA sedan 1940-talet. Cellulosaisoleringen sprutas på plats och kan användas i både befintliga och nya konstruktioner - på vindar, i golv, väggar och snedtak.

Mer information finns på www.thermofloc.se.