Energiförbrukning

Energiförbrukning

Hus isolerade med Thermofloc har lägre uppvärmningskostnader än hus isolerade med glas- eller stenull. Det skiljer 24 - 38 %.

Cellulosaisolering har en hög isolerförmåga. Isolerförmågan beror på tre faktorer - lufttäthet, värmekapacitet och konvektion. Cellulosaisolering är en vädligt lufttät produkt och har därmed en hög densitet. Tack vare den goda tätheten och en tyngd på ca 50 kg/kbm i väggar och snedtak förhindrar man luftströmmar (konvektion i isoleringen). Lufttätheten gör att materialet har en hög värmekapacitet. Värmekapaciteten är den energimängd som åtgår att uppvärma materialet med massan 1 kg, 1 grad Celsius. Är värdet högt har produkten således en stor tröghet. Det neskrivs ofta som en bra ackumeleringsfunktion. Värdet (joule/kg) för glasull är 670, stenull 860, medan cellulosa har ca 1 550.

Cellulosa har genom sin höga densitet och sitt låga värde för luftgenomsläpplighet mycket låg inre konvektion. Fibern består av cellulosafibrer, d v s växtfibrer, vilka även innehåller luft som bidrar till att binda effekt vid anblåsning. 

Diffusion

Diffusion

Thermofloc kan absorbera upp till 30% fukt och avger den i sin tur långsamt. 

Skarvfri isolering

Skarvfri isolering

Med Thermofloc får man en skarvfri och skräddarsydd isolering, som eliminerar värme- och köldbryggor. Man får heller inget spill av isoleringsmaterial till skillnad från isolering med skivor.

Lufttäthet

Lufttäthet

Med Thermofloc får man en tät isolering som andas. Detta skapar friskare hus och ett bättre inomhusklimat.

Ljudisolering

Ljudisolering

Den höga densiteten i Thermofloc cellulosafiber ger optimalt skydd mot ljud.

Några exempel på ljudreduktion:
rumsskiljande vägg med träreglar 40 dB
rumsskiljande vägg med stålreglar 48 dB
lägenhetsskiljande vägg med träreglar 52 dB
lägenhetsskiljande vägg med stålreglar 56 dB
lägenhetsskiljande vägg med träreglar klass A enligt BBR 99 60 dB

Ju tätare och tyngre ett isolermaterial är, desto bättre ljudisolerar det. Cellulosafiber har en hög denistet, 50 - 65 kg/kbm, i väggar och bjälklag. Därför fungerar cellulosafibern utmärkt som ljudisolering mellan våningsplan och lägenheter.

Användingsområde

Användningsområde

Thermofloc kan användas i alla typer av byggnader och byggnadskonstruktioner.

Prisvärd

Prisvärd

En isolering med Thermofloc är särskilt lönsam på grund av sin höga densitet och täthet. Den betalar sig därför fortare jämfört med annan isolering.

Återvinningsbar

Återvinningsbar

Cellulosafibern är en ren naturprodukt och 100% nedbrytningsbar.

Miljö

Miljö

Thermofloc är miljövänlig.