Perlite

Perlite är en miljövänlig isolering som är en vulkanisk bergasrt som expanderas till bl a isoleringsändamål.
Under det mjuka glasartade partikelskalet finns små luftbubblor som ger Perlite låg densitet med god isoleringsförmåga.

Perlite är kapilärbrytande. Materialet varken transpoterar eller påverkas av fukt. Det har en låg vikt och fyller ut minsta skrymsle.

Perlite kan användas i husgrunder och skalmurar.

Materialet kan inte ruttna, komprimeras eller nedbrytas. Den kan ej heller vara grogrund för mikroorganismer och svampar och den avger varken fukt eller lukt.

Eftersom det är ett granulat kan möss ej bygga bo eller gångar. Alla hålrum rasar samman.

Uno Wallgren AB är återförsäljare av Perlite.

Mer information finns www.perlite.nu.