Referenser

Företaget har mer än 10 års erfarenhet av lösullsisolering av hög kvalitet.

Uppdragen utgörs av

  • tilläggsisolering av vindar
  • isolering av väggar, snedtak och vindar i samband med om- och tillbyggnad
  • isolering i samband med nyproduktion
  • specialarbeten såsom injektering i befintliga golvbjälklag och väggar mm

Bland kunderna finns såväl privatpersoner som byggföretag, samt offentliga organisationer.

Genom att välja "Referenser" m m i menyn här ovan kan du se bilder på ett litet urval av alla genomförda kunduppdrag under de gångna åren.