Uno Wallgren AB utför mindre snickeriarbeten såsom renoveringar av altaner, panel, staket mm.

Även mindre renoveringar invändigt.